En färgjämförelse/A color comparison

Please scroll down for English…

Nu är det väl ändå dags att starta den här bloggen på riktigt. Vi har så mycket tankar om det som händer och vad vi ser omkring oss här på gården och tänker att kanske finns det någon mer som skulle uppskatta att ta del av dem, men det är lite “otäckt” ändå att börja skriva för då ska man ju fortsätta och därmed formulera alla dessa tankar.

Det är fortfarande mycket information som behöver komma upp på sidan och framför allt behövs nya bilder på hästarna. Vi har fina hästar och gott om vackra dagar att fota men ändå är det så svårt att få tillfälle till just sådant. En god vän, som också är keramiker och tycker om att teckna och måla beskrev hur han utifrån bilder vi visade tyckte att ljuset i Sverige verkade annorlunda jämfört med ljuset i North Dakota och sade att om han kunde sätta en färg på det så skulle det vara blågrönt. Jag hade aldrig formulerat tanken själv, men kunde inte annat än fullständigt hålla med. Ljuset här på Djuptodal är blågrönt och av en annan färg än i North Dakota där jag skulle beskriva ljuset som mer gyllene orange. Båda hisnande vackra.

En blå häst i ett blågrönt landskap. A blue horse in a blue green landscape.

En blå häst i ett blågrönt landskap.
A blue horse in a blue green landscape.

Uppenbarligen är då denna sidas omslagsbild från North Dakota och det är förstås lite ologiskt. Det finns gott om vackra vyer som skulle göra sig bra som omslagsbild också här i det magnifika Höga Kusten-området men trots allt är ännu majoriteten av våra hästar födda på prärien i North Dakota och det kändes lämpligt att kröna sidan med en bild som påminner om deras ursprung och skulle kunna ge en känsla av vad det är som format hästarna till det de är idag. Bilden är tagen alldeles intill Missouri River, ungefär 8 mil sydöst om Bismarck i en hage som Nokota® Horse Conservancy burkar arrendera. Ni kommer förmodligen få läsa mer om den hagen i kommande inlägg.

~~~~~~~~~~

It sure is about time to start this blog for real. We have so many thoughts about what we see around us here on the farm and think there might be someone else who would appreciate to hear them. But also it is a little bit “scary” to start writing, for then one ought to continue and put words on all these thoughts.

There still is a lot of information that needs to be put on the site and, most of all, we need new photos of the horses. We have fine horses and lots of pretty days to photograph them but still it is so hard to find time for such things. A friend, who is a potter in Minneapolis, USA and also enjoys drawing and painting described how he from the pictures we sent him thought the light in Sweden seemed different than the light in North Dakota and if he could put a color on it, it would be blue green. I had never put words on that thought myself, but had to agree fully. The light here on Djuptodal is blue green and of a different color than in North Dakota where I would describe the light as more a golden orange. Both breathtaking.

En bit av det orangea i det blågröna. A piece of the orange within the blue green.

En bit av det orangea i det blågröna.
A piece of the orange within the blue green.

Obviously then, this banner phto is from North Dakota and that is of course not totally logical. There are plenty of marvellous views that would make great banners also here in the stunning High Coast-area but after all the majority of our horses are still born on the prairie of North Dakota and it seemed fitting to cap the site with a picture that is a reminder of their heritage and what made the horses what they are today. The picture is taken in one of the Nokota® Horse Conservancy’s leased pastures right by the Missouri River, some fifty miles southeast of Bismarck. You will probably hear more about that area in future posts.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s