Historiksidan uppdaterad/History page updated

Ett kort sammandrag av Nokota®hästarnas historia på svenska kan nu läsas på historiksidan under faktafliken här.

~~~~~~~~~~

A short summary in Swedish of the Nokota® horses’ history can be found on the history page under “Fakta/Facts”. There you also find a link to the Nokota® Horse Conservancy’s review of the horses’ history.

Image

Liggarboksteckning gjord av Sitting Bull. Gårdagens Nokota®?
Ledger Book drawing made by Sitting Bull. Yesterday’s Nokota®?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s