Om oss/About us

Jag som driver Djuptodal Nokotahästar heter Emma Zeigler. Jag är född och spenderade min tidiga barndom i nordvästra Skåne. Sedan uppvuxen mitt i Östergötland. Gemensamt för båda platserna var dock att hemmen var lantbruk med många djur av olika slag. Ett år efter gymnasiet styrde jag kosan mot North Dakota för att arbeta på en plantskola med trädgårdsväxter. Fascinationen för staten var och förblev stor och ledde mig efter några år av jägmästarstudier i Sverige och Canada tillbaka dit och till Nokota Horse Conservancy, där jag träffade min exmake Seth och blev kvar en period. Vi flyttade sedan till denna gård där jag nu är kvar. Hästar och då framför allt Nokotahästarna är min stora passion i livet, men djur i stort har alltid varit ett stort intresse för mig och jag är anställd som djurskötare på en mjölkgård i grannbyn. Jag har också under tiden här gått ett år på hovslagarutbildningen på Nordvikskolan.

~~~~~

I that run Djuptodal Nokota Horses am Emma Zeigler. I was born and spent the early childhood in north western Skåne county, Sweden. Then grew up in the middle of Östergötland county. Mutual for the two homes was that they were both farms with many animals of different sorts. One year after high school I headed to North Dakota to work at a garden nursery. The fascination for the state was great and never left me and also led me back to the state and Nokota Horse Conservancy after some years of forest management studies in Sweden and Canada. At the NHC in North Dakota I met my ex husband Seth and stayed there for a while. We then moved to this farm where now I live. Horses, especially th Nokota horses are my great passion in life, but I have always had a great interest for animals in general and I am hired on a dairy farm in the neighboring village.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s