*SÅLD* Buckbrush

He may be a bit shy, but got what it takes to be a super star

He may be a bit shy, but got what it takes to be a super star. Photo: Shelly Hauge

*2001

e: Lakota Dancer  u: Black Heart

uppfödare: Frank Kuntz

ägare: Lisa Pellisier, Guillaume Müller & Véronique Mathieu samt Francois & Valérie Marchal

Buckbrush “Bucky” är en riktig superstjärna. I och med Christopher Wilsons bilder som från början var ett reklamprojekt för Morgan Stanley har Bucky kunnat ses i såväl amerikanska finanstidningar som ryska lyxresemagasin. Inte nog med det så har Bucky i riktiga livet hunnit bo och lämna avtryck i både Texas och Minnesota förutom hans hemstat Norddakota innan han flyttade med oss till Sverige. Vi lånade sedan ut honom till uppfödare i Frankrike och sålde honom sedermera till dessa 2013 med vetskap om att han skulle få leva det riktigt goda livet. Men det var framför allt hans trevligt lekfulla temperament samt arvet från Lakota Dancer som fick Seth att köpa Bucky som föl.

Liksom sin far är Bucky något av en “sire sire” som Leo Kuntz brukar uttrycka det. Det vill säga, det syns vilka som är hans avkommor. Lakota Dancer föddes i Theodore Roosevelt National Park och man visste aldrig vilka hans föräldrar var men han var en av få hingstar som lyckades få märrar dräktiga efter de avlägsnats från parken när han själv kom till Kuntz Ranch från parken 1986. Han fick därmed förhållandevis många avkommor och många av dem är riktigt smarta atleter likt honom själv.

Buckys mor Black Heart föddes på Kuntz Ranch men var en av den mer vilda gruppen märrar. När man skulle göra identitetsbeskrivningar av hennes föl fick man vara beredd på att ha gott om tid att få sin närvaro accepterad så man kunde komma tillräckligt nära för att se fölens alla tecken och virvlar. Lite av sin mors försiktighet ärvde Bucky, men han har ändå haft lätt att ty sig till de nya människor och anpassa sig till de nya miljöer han mött.

För en rad tjusiga bilder och filmer på Bucky och hans franska avkommar kan hans nya ägares hemsidor besökas:

Familjen Marchal: http://www.nokota-ranch.com/?page_id=540

Familjen Müller-Mathieu: http://www.equilibre-is-nokota.com/buckbrush.php

Lisa Pelissier: http://www.chevauxindiens.com/photos.php

Besök gärna också Christopher Wilsons hemsida: http://www.christopherwilsonphotography.com/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buckbrush (Bucky for short, but not in any kind of rodeo way) is a real superstar. Including in Christopher Wilson’s photographs which were originally shot for an advertising project for Morgan Stanley where Bucky was featured in both American financial newspapers and Russian luxury travel magasines. And even without this Bucky has in real life lived in and left an impression in both Texas and Minnesota, in addition to his native North Dakota, and all before flying to us in Sweden. After which we loaned him to Nokota breeders in France who were so impressed, and promised him such a good life in an even more green climated, that we agreed to sell him in 2013. But it was his playful nature and Lakota Dancer combined with the rare “Cut Blue” heritage that convinced Seth to buy Bucky as a foal.

Like his father Bucky is something of a “sire sire”, as Leo Kuntz says. This means that although most foals seem to resemble their mothers substantially more than their sires, Buckbrush’s foals are unmistakenably his own; at first glance the resemblance is obvious. Lakota Dancer was born in Theodore Roosevelt National Park and his parents were never known, but he was selected by the very experienced and wise Leo Kuntz to remain a stallion after they Kuntz family and its supporters bought every horse sold in the 1986 Theodore Roosevelt National Park Roundup. Lakota Dancer proved to be an effective stallion, even though he was small, unassuming, and so kind to his mares that many a guest to the Kuntz Ranch would ask, when observing his band “where is the stallion?” Other stallions rarely made this mistake, though, as Lakota Dancer and War Chief were without a doubt the most dominant, even though their style very rarely involved any obvious conflict. And Lakota Dancer was certainly a “sire sire” so that Bucky is a very like his father, only a little larger thanks to his mother, and possibly a more secure start in life.

Bucky’s mother, Black Heart, was a blue roan named for a black “medicine mark” on her left barrel over her heart. She was born on the Kuntz Ranch but to wild captured parents from the Park, and thus she always preferred the company of the more wild “Parkies”. So when it was time to draw and write the markings for her foals’ new paperwork it was always necessary to slowly approach and give them lots of time to accept human presence before being allowed close enough to see the foals markings and facial swirls. Bucky inheritted, naturally, a little of his mother’s caution, but even so he has been quick to adapt to people, then new people, and ultimately vastly new environments.

For a great compilation of fine photos and films about Bucky and his French descendants you can visit his new owners’ webpages:

The Marchal Family: http://www.nokota-ranch.com/?page_id=540

The Müller-Mathieu Family: http://www.equilibre-is-nokota.com/buckbrush.php

Lisa Pelissier: http://www.chevauxindiens.com/photos.php

Also please visit Christopher Wilsons homepage: http://www.christopherwilsonphotography.com/

1 Comment

One thought on “*SÅLD* Buckbrush

  1. Pingback: Butten / The Butte | Djuptodal Nokota®hästar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s