Dagsmeja

DSC03542

*2010

e: Snow Cap  u: Speck

uppfödare: Nokota® Horse Conservancy

Vi fastnade tidigt för Dagsmeja. Vi var ute i en av Nokota® Horse Conservancy’s stora arrenderade sommarhagar för att inventera den senaste tidens fölningar. På en liten sluttning hittade vi den godmodiga märren Speck med sitt föl, vår Dagsmeja. Det var tydligt att Dagsmeja hade ärvt sin moders lugna temperament då hon inte var det minsta brydd över att vi närmade oss för att dokumentera hennes tecken och virvlar. Det var dock inte så förvånande för oss då inte bara Speck utan även Dagsmejas far, Snow Cap är känd för sitt lugna temperament och att han nedärver det till sina avkommor.

Dagsmeja är nu inriden och verkar tycka om sin nya roll som ridhäst. Men ibland om hon blir lite förvirrad kan hon bryta över i någon obestämbar gångart. Hennes morfar, Crazy Horse, hade en extra gångart, tölt, också känt som Indian shuffle på engelska och kanske visar Dagsmeja att även hon ärvt gångarten. Vi är dock inga gångartsexperter och vet inte hur vi skulle kunna förädla den även om det skulle vara intressant att se om det verkligen var så.

Dagsmeja and Speck on the prairie.

Dagsmeja and Speck on the prairie.

~~~~~~~~~~

Dagsmeja caught our eyes early on. We were out papering the recent foals in one of Nokota® Horse Conservancy’s large summer pastures and saw the sweet mare Speck with her foal, our Dagsmeja on a hill side. It was obvious that Dagsmeja had inherited her mother’s calm disposition since she was not bothered much at all by us approaching to document her markings and swirls. We weren’t too surprised about that, though, since not only Speck, but also Dagsmeja’s father Snow Cap is known to be a very calm stallion that also carries this on to his offspring.

Dagsmeja is now broke to ride and seems to enjoy her new role as a saddle horse. However, sometimes when she gets confused, she can fall into a hard to define gait. Her grandfather, Crazy Horse, had an extra gait, Indian shuffle and perhaps Dagsmeja gives some hints that she inherited the extra gait. We are no experts in different horse gaits, though and don’t know how to refine it even if it sure would be fun to find out if she really does have it.

Snowy. Photo: Shawn Hamilton

Snowy. Photo: Shawn Hamilton

1 Comment

One thought on “Dagsmeja

  1. Pingback: Säsongsväxling-Färgväxling/Seasons changing-Colors changing | Djuptodal Nokota®hästar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s