Eyrie

DSC04080

* 2001

e: Red Badger  u: Stout Little Grey

uppfödare: Leo Kuntz

Eyrie föddes i Norddakota och var en av de första ston som Seth efter mycket övertalande lyckades köpa som föl. Det är inte så länge sedan hon föddes men vid den tiden var ännu rasens överlevnad mycket osäker och man höll hårt i stona. Idag är det mycket lättare att få tag i Nokotaston men vi känner oss ändå lyckligt lottade som har gulliga Eyrie. Hon flyttade ut till Seths föräldrars gård i södra Pennsylvania medan hon fortfarande var helt vild men lärde sig med tiden att gilla människor och blev i tre-fyraårsåldern inriden.  Eyrie är också den minsta av våra hästar. Men bara till mankhöjden sett för precis som hennes moders namn skvallrar om har Eyrie små men kraftiga hästar att brås på.

Både Stout Little Grey och Red Badger kom från Theodore Roosevelt National Park. Red Badger lämnade många avkommor som i mina ögon är mycket snygga med en kompakt kroppsform med bra proportioner. Han återkommer även längre bak i fler av våra hästars stam. Stout Little Grey var precis som namnet antyder en liten men kraftig märr. Hon var alltid mycket mild och gjorde inte mycket väsen av sig även om hennes avkommor absolut är värda uppmärksamhet, bland annat en NHC-ägd helbror till Eyrie, Stout Badger, som är till salu.

Eyrie har en avkomma kvar i USA, Miss Anna, som drar blickarna till sig hos Seths föräldrar i Pennsylvania och tvååriga Juni Rain som bor hos Sussie Wretström i Jämtland.

~~~~~~~~~~

Eyrie was born in North Dakota and was one of the first mares that Seth after a lot of persuation got to buy when she was still a foal. It is not so long ago that she was born but at that time the breed’s survival was still very unsure and mares were rarely sold. Today it is much more easy to buy Nokota mares but we still feel lucky that have sweet Eyrie. She moved to Seth’s parents farm in southern Pennsylvania when she was still all wild but with time got to like people and was started to ride as a turning four-year-old. Eyrie is also one of our smallest horses. But only in height for as her mother’s name suggests Eyrie comes from small but sturdy horses.

Both Stout Little Grey and Red Badger came from Theodore Roosevelt National Park. Red Badger left offspring that in my eyes are very good looking with a compact conformation. He can also be found further back in some of our other horses pedigree. Stout Little Grey was just as her name says a small but stout mare. She was always very sweet and didn’t make much noise even if her offspring certainly deserve lots of attention, such as the NHC owned full brother of Eyrie, Stout Badger, who is for sale.

Eyrie has one offspring left in the US, Miss Anna, who promotes the breed at Seth’s parents’ and two year old Juni Rain who was born at and lives with Sussie Wretström in Jämtland, Sweden.

 

1 Comment

One thought on “Eyrie

  1. Pingback: En sagohäst / A fairy tale horse | Djuptodal Nokota®hästar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s