Föl 2019

Djupto Amidon

Amidon

Hingst

*1/6 2019

e: Copper Canyon Chief  u: Blåmes

Amidon är en liten by i sydvästra North Dakota. Men innan Amidon grundades 1910 låg här en av USAs då mest kända hästrancher, A.C. Huidekopers HT Ranch. Här bedrev man uppfödning av finfina hästar som såldes USA runt och en del av aveln bestod av de 60 ston som ursprungligen kom från Sitting Bulls hjord av hästar vilka konfiskerades vid Fort Buford år 1881. Det var också vid HT Ranch man använde det brännmärke som idag är Nokotahästarnas signum och som Blåmes bär på sin högra bog.

 

Djupto Arikara

Arikara

Sto

24/5 2019

e: Copper Canyon Chief  u: Frideborg

Arikara är ett folk från Amerikas norra slätter. Historiskt levde stammen halvnomadiskt och var vida känd för sin handel och exceptionella odlingar. Själva namnet härleds ofta till de horn folket ofta bar, men det kan också ha att göra med majsen de odlade.