Föl 2020

Djupto Bonanza

Sto

*10/5 2020

e: Copper Canyon Chief u: Leona

Bonanza är ett ord med spanskt ursprung och betyder ungefär rik fyndighet. Bonanza farms är också namnet på de enorma jordbruksföretag som växte fram på North Dakotas slätt i slutet av 1800-talet. Jag har varit lite kluven till om jag skulle använda bonanza som namn. Jag tycker det klingar fint och passar bra in på Leonas förstfödda, men bonanzagårdarna var en betydande del i uppodlingen av prärien, vilket inneburit en kraftig decimering av präriens unika ekosystem. Dock var också dessa gårdar en plats för blomstring, nytänkande och innovationer som betytt mycket för människor, så till syvende och sist tycker jag att betydelsen passar in alldeles utmärkt på denna lilla dam.

Djupto Buffalo Runner

Sto

*20/5 2020

e: Copper Canyon Chief u: Purple Rain

En Buffalo Runner var en särskilt prisad häst som användes för bisonjakt av folken på USAs norra slätter under 1800-talet. Det var tack vare den snabba, smidiga Buffalo Runnern som man hade möjlighet att komma så nära bisonen att man kunde sätta en pil i dess hjärta och det var den samtidigt kloka Buffalo Runnern som såg till att hastigt gira i rätt ögonblick för att undvika den skjutna bisonens sista motattack.

Buffalo Runners mamma, Purple Rain, är den av mina nokotas med i särklass högst framåtbjudning och mest vägvinnande skritten trots att hon också är minst och Buffalo Runner verkar följa sin moders spår, en vecka tidig till världen som hon var.