Frideborg

Frideborg hoppar

*2010

e: Last Target  u: Walberga

Uppfödare: Seth och Emma Zeigler

Frideborg är en häst som är lätt att falla för. Med en vänligt nyfiken blick bakom en lite rufsig lugg är hon ofta först att möta nykomlingar, såväl mänskliga som från djurriket. Hennes mor, Walberga, var också en mycket vänlig häst med glimten i ögat. Hon var dock inte sen att hitta på “hyss” och fanns där ett hål i stängslet var hon inte sen att hitta det och smita ut. Som tur är har inte Frideborg ärvt just den egenskapen även om hon själv också kan vara lite egensinnig tidvis. Frideborg blev Walbergas sista föl och det enda i vår ägo så hon är förstås lite speciell för oss.

Hon är ganska liten till växten, strax över 140 cm i mankhöjd, men hennes fysik är rejäl och balansen mycket god så hon har inga problem att bära upp en vuxen människa, ens i besvärlig terräng. Denna starka fysik är ett arv från båda hennes föräldrar, även om Last Target nog är den av de två med den mest atletiska utstrålningen.

Last Target from an angle that very much shows that Frideborg inherited her build from her father.

Last Target from an angle that very much shows that Frideborg inherited her build from her father.

~~~~~~~~~~

Frideborg i a horse that is easy to fall in love with. With a friendly curious look behind a somewhat shaggy forelock she is often first to greet newcomers, human as well as animal. Her mother, Walberga, was also a quite friendly mare with character. Walberga was good at getting into small troubles, such as always finding the fences’ weak spots and sneaking out. Luckily Frideborg has not inherited that particular character even if she can be a bit self-willed at times. Frideborg is Walberga’s last foal and the only one owned by us so she is of course a bit special to us. In addition to the fact that she is a very smart and athletic pony.

She is rather small, just over 14 hands high, but her physique is solid and she is very well balanced so she has no problems carrying a grown person even in difficult terrain. This strong build comes from both her parents, but of course Last Target is probably the one of the two with the most athletic appeal.

Walberga next to a very young Frideborg.

Walberga next to a very young Frideborg.

1 Comment

One thought on “Frideborg

  1. Pingback: Scout | Djuptodal Nokota®hästar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s