Gården/The Farm

DSC01564

Djuptodal består egentligen av flera fastigheter med olika namn, där Granlund är kärnan på vilken gårdscentrum ligger. Men då det inte bara är Granlund-delen som är till nytta för mig och mina djur tyckte jag det kunde vara trevligt med ett gemensamt namn för alla fastigheterna. Gården ligger i en dalgång mellan de vackra höjderna “Djuptoet” och “Djuptoberget” och på fastigheten finnsi den spännande “Djuptotjärnen” så då Djupto dessutom verkar vara ett unikt namn fick det slutligen bli Djuptodal.

Djuptodal ligger enligt vägskyltarna sett i den mest västra delen av byn Sunnansjö i Nätra Socken. Nätra har en lång agrarhistoria och var under 1700- och 1800-talen vida känt för sin linnetillverkning som av vissa ansågs bäst i världen och uppmuntrades som exportvara. Mycket av den tidigare odlade marken i Nätra har dock sedan dess fått ge vika för beskogning och det förut så öppna landskapet har blivit skuggat av träden som ger en större ekonomisk vinning idag. Detsamma har skett på Djuptodal. På en del ställen har dock ängarna övergetts utan några aktiva skogsodlande åtgärder och mycket är täckt av tät sly som ju varken bidrar till ett öppet landskap eller någon virkesproduktion. Min ambition är dock att öppna upp landskapet på gården igen och för det har jag god hjälp av mina hästar.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s