Helsingefår/Helsinge Sheep

DSC03504

På Djuptodal har det även funnits Helsingefår. Helsingefåren har sitt ursprung i ett par fårgrupper med gammal karaktär från Hälsingland och Medelpad. De varierar en del inom rasen men är generellt rätt rustika får och tackorna är bra mödrar. En del baggar har horn och fårens ull varierar rikt både i färg och typ. Fåren är mycket bra naturvårdare som gärna betar sly.

DSC00859-001

Läs gärna mer om Helsingefåren på Föreningen Svenska Allmogefårs hemsida.

~~~~~~~~~~

Djuptodal has also been the home for Helsinge Sheep. The Helsinge sheep have their origin in a couple groups of old time looking sheep from mideastern Sweden. They vary some within the breed but are generally pretty rugged and the ewes are good mothers. Some rams have horns and the sheeps’ wool vary alot in both color and type. The Helsinge sheep are good at managing pasture lands since they both graze and browse.

DSC06545

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s