Historik/History

For a great report in English on the Nokota® horses’ history please see the Nokota® Horse Conservancy website

~~~~~~~~~~

Hästarna som är ursprunget till rasen Nokota® har en historia som förstås kan spåras så långt tillbaka som hästar generellt kan spåras men det var i slutet av 1970-talet som Nokota®hästarna fick sitt namn och på nytt uppmärksammades som den särskilda hästras som de är. Det var när Leo Kuntz från Linton, North Dakota, fick upp ögonen för hästarna som deras öde vände från att stå på randen till utplåning till en mycket ljusare framtid.

Nokotas® i ro på Kuntz Ranch utanför Linton, North Dakota Nokotas® at peace on the Kuntz Ranch outside Linton, North Dakota

Nokotas® at peace on the Kuntz Ranch outside Linton, North Dakota, June 2012

Familjen Kuntz är en familj med generationer av hästmänniskor, gammelfarfar kom till USA från Ryssland efter en karriär som kosack, och liksom många av hans syskon föddes Leo med ett hästintresse. Han började så småningom delta i “The Great American Horse Race”, eller “Suicide Race” som det ibland kallades till följd av dess tuffa karaktär. Löpen var korta, ca en mile, men gick över svår terräng och det var ofta som övermodiga ekipage gick omkull. Leo var dock inte helt nöjd med sina ranchhästars förutsättningar för löpen, han tyckte de saknade tillräcklig benstomme och uppmärksamhet. Han hade sett hur de vilda hästarna i Theodore Roosevelt National Park tog sig fram i parkens oförlåtande “Bad Lands” och tänkte att de nog skulle kunna ha något att tillföra.

Little Missouri-floden, hjärtat i badlandslandskapet Little Missouri River, the heart of the badlands landscape

Little Missouri River, the heart of the Bad Lands landscape

Nationalparken hade från dess grundande haft återkommande inringningar av dess vildhästar, och genom sådana kunde Leo köpa några hästar från parken. Han provade ett par av dem i terränglöpen och insåg ganska snart att hästarna från parken hade något speciellt. En av dem, Bad Toe, köptes som vild treåring men snart blev han Leo och hans syskons “Gas Horse” -den som alltid tjänade in bränslepengarna på tävlingarna. Under löpen var han snabb, men han gick aldrig omkull, han visste alltid var han satte hovarna. Det var annars vanligt att ekipage som gick omkull inte bara riskerade skadas i själva fallet, men även av bakomliggande ekipage. Men efter målgången var det den lugna, stadiga Bad Toe, som barnen kivades om att få skritta av.

Leo och Bad Toe

Leo and Bad Toe

En stor del av familjen blev engagerade i vildhästarna och såg deras unikum. Dock blev man snart varse om hästarnas osäkra framtidsutsikter. Nationalparkens inringningar hade under lång tid haft syftet att helt eliminera hästarna, då hästar inte ansågs tillhöra den naturliga amerikanska faunan och därmed inte fick förekomma i parken. Tack vare påtryckningar från allmänheten behölls ändå en liten demonstrationshjord. Parkservicen var dock ej nöjda med sina hästarna utan under åttiotalet arbetade man aktivt med att förändra deras typ, dels genom att avlägsna de hästar man tyckte minst om och dels genom att föra in hästar som man ansåg vara mer attraktiva. Hästarna som fördes in i parken var av olika ursprung, flera quarterston och -hingstar, en BLM mustanghingst, en arabhingst och en shirekorsninghingst från rodeoarenan.

Hingsten Target, nyanländ till Kuntz Ranch efter en stressfylld inringning och försäljning från TRNP The stallion Target, newly arrived to the Kuntz Ranch after a stressful roundup and sale from the TRNP

The stallion Target, newly arrived to the Kuntz Ranch after a stressful roundup and sale from the TRNP.

Detta gjorde att familjen Kuntz, framför allt bröderna Leo och Frank, började köpa så många av de ursprungliga hästarna som möjligt från parkens inringningar, då hästarna med största sannolikhet annars skulle gå till slakt och försvinna för evigt tillsammans med deras unika arv. Leo och Frank hade vädjat till nationalparken att behålla den gamla hästtypen, som de hört så många historier om, men fick inget gehör och insåg att det enda alternativet var att de själva gjorde vad de kunde för att bevara hästarna.

Targetsonen Nahockey, förebild för Breyers Nokota®modell. I bakgrunden byn Cannon Ball på Standing Rock Indian Reservation The Target son Nahockey, model of Breyer's Nokota®model. In the background the town Cannon Ball on Standing Rock Indian Reservation

The Target son Nahockey, model of Breyer’s Nokota®model. In the background the town Cannon Ball on Standing Rock Indian Reservation.

Vildhästar var en gång vanliga över hela den nordliga prärien, men i North Dakota var det slutligen bara i Theodore Roosevelt National Park (TRNP) som hästarna hittade områden där de kunde fly från den förföljelse som i många fall härrörde från rasism mot de amerikanska indianerna och deras kultur, då indianernas hästar ofta levde i ett halvvilt tillstånd kring lägren och således hade mycket gemensamt med de helt fria hästarna.  Vildhästar i North Dakotas Badlands beskrevs bland annat av den gamle amerikanske presidenten Theodore Roosevelt, som nationalparken är namngiven efter och som spenderade några viktiga år av sitt liv i området. Till North Dakotas badlands kom även den franske aristokraten Marquis de Mores. Han grundade byn Medora, där man nu hittar nationalparkens södra entré, och byggde upp ett ranchimperium kring byn. De Mores förde även med sig annorlunda värderingar från Europa och när Lakotahövdingen Sitting Bull kapitulerade vid Fort Buford år 1881 och alla hans hästar konfiskerades för att säljas vidare, köpte de Mores 250 av dem för att använda och hålla för avel på sin ranch. Senare köptes 60 av dessa av A.C. Huidekoper på HT Ranch nära Medora och användes i hästaveln där.

Denna unika historia kring hästarna i området runt Theodore Roosevelt nationalpark hade också upptäckts av Castle McLaughlin som blev anställd av parken på mitten av 1980-talet att undersöka dess hästars status. Hennes rekommendation till parken var att koncentrera bevarandet på den ursprungliga hästtypen.

Vildhästar i Theodore Roosevelt Nationalpark 2007. Hästarnas generella karaktär har ändrats till en mer modern typ av häst. Wild horses in TRNP 2007. The horses' general appearance has change to a modern type of horse.

Wild horses in TRNP 2007. The horses’ general appearance has change to a more modern type of horse.

Nationalparken fortsatte dock på sin egen väg och bevarandet av dess ursprungliga hästar fick istället falla helt i privata händer. Leo och Frank fortsatte sitt bevarandeprogram och Leo myntade namnet Nokota® för hästarna efter deras hemstat. De visade upp hästarna där de hade möjlighet och med hjälp av det nya intresse de skapade, kunde den ideella föreningen Nokota® Horse Conservancy grundas år 1999.

I nuläget äger och sköter organisationen ca 120 hästar samt driver ett rasregister. Dess mål är att skapa ett naturreservat där hästarna kan fortsätta som en naturlig population med visst mänskligt överinseende.  Andra mål  inkluderar utbildning likt NHCs samverk med United Tribes Technical College där man förenar vetenskap, kultur och historia i programmet Horses on the Prairie Camp, där ungdomar med indiansk, såväl som annan bakgrund lär tillsammans och av varandra.  Det anordnas även clinics där man får starta Nokota®unghästar under överinseende av professionella tränare. Men Nokota®hästarna är fortfarande relativt okända och fåtaliga med få människor praktiskt involverade. Det finns några genbanker runt om i USA och Europa men den stora kärnan av populationen är hos Nokota Horse Conservancy samt Frank och Leo Kuntz och rasens framtid hänger ännu på en skör tråd, då den ekonomiska situationen är mycket svår.

En grupp Lakotaungdomar på Horses On The Prairie Camp 2010 A group Lakota youths on the Horses On The Prairie Camp 2010

A group Lakota youths visit Nokota® Horse Conservancy on the Horses On The Prairie Camp 2010.

Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s