Lootah Akecheta

Sin mors dotter. Lootah ärvde även den röda färgen från Keen Red. Her mother's daughter. Lootah also inherited the red color from Keen Red.

*2003

e: War Chief  u: Keen Red

War Chief och Keen Red hörde båda till Traditional-typen och var två av de mest imponerande och framgångsrika Nokota®hästarna på Kuntz Ranch. De föddes i Theodore Roosevelt National Park men avlägsnades båda därifrån år 1986. De fick båda många fina avkommor genom åren på Kuntz Ranch men inte tillsammans så när de båda började bli till åren fick de gå tillsammans för den perfekta matchningen. Resultatet blev vår Lootah.

Hennes namn betyder Röd Krigare, eller Red Warrior, ett namn som minner om de båda föräldrarna, men hon är en mycket fredlig märr om än självständig med mycket integritet. Lootah har fått två föl i vår ägo, 2009 fick hon “Little Buck” som har vår gamle Buckbrush (Bucky, nu såld till uppfödare i Frankrike) till far och 2012 fick hon Virvla, som är såld.

Keen Red

Keen Red

~~~~~~~~~~

War Chief and Keen Red both belonged to the Traditional type and were two of the most impressive and successful Nokota® horses on Kuntz Ranch. They were born in Theodore Roosevelt National Park but were both removed from there in 1986. THey both had many fine offspring through the years but not togetehr so when they were both getting old they were put together for the perfect match. The result is our Lootah.

War Chief

War Chief

Her name means Red Warrior, a reminder of her parents, but she is a peaceful mare albeit independent and with much integrity. Lootah has given birth to two foals in our ownership, in 2009 she had “Little Buck”, by our old stallion Buckbrush (Bucky, now sold to breeders in France) and in 2012 she had Virvla, who is sold.

1 Comment

One thought on “Lootah Akecheta

  1. Pingback: En god mor/A good mother | Djuptodal Nokota®hästar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s